Substanţe chimice - produceţi sau importaţi?

1 iunie 2015 este termenul limită pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice și ale amestecurilor.

31 mai 2013 a fost termenul limită pentru înregistrarea în registrul REACH:
 • a tuturor substanţelor produse sau importate în 
  cantităţi de peste 100 tone pe an;
30 noiembrie 2010 a fost termenul limită pentru înregistrarea în registrul REACH:
 • a celor mai multe substanţe periculoase (de exemplu, CMR - Carginogenic, Mutagenic şi toxic for Reproduction) în 
  cantităţi de peste 1 tonă pe an;
 • a substanţelor foarte toxice pentru mediul acvatic de peste 100 
  tone pe an;
 • a substanţelor produse sau importate de peste 1 000 tone pe an.
1 decembrie 2008 a fost termenul limită pentru preînregistrarea gratuită în registrul REACH.
 • a celor mai multe substanţe periculoase (de exemplu, CMR) în 
  cantităţi de peste 1 tonă pe an;
 • a substanţelor foarte toxice pentru mediul acvatic de peste 100 
  tone pe an;
 • a substanţelor produse sau importate de peste 1 000 tone pe an.
30 noiembrie 2010 a fost termenul limită pentru înregistrarea în registrul REACH:
 • a celor mai multe substanţe periculoase (de exemplu, CMR) în 
  cantităţi de peste 1 tonă pe an;
 • a substanţelor foarte toxice pentru mediul acvatic de peste 100 
  tone pe an;
 • a substanţelor produse sau importate de peste 1 000 tone pe an.
Ce substanţe trebuie înregistrate?

Fie că este vorba de var, fontă, lichid din amortizoare, detergenţi, carburanţi, gaze, acid acetilsalicilic, oţel sau plasticul din ambalaje şi jucării, toate substanţele componente ale acestora sunt supuse înregistrării REACH
Cine e obligat să se înregistreze?

Producătorii acestor substanţe şi articole, care au sediul în Uniunea Europeană, respectiv importatorii care introduc pe teritoriul UE, sau reprezentanţii cu sediul în UE ai unor producători sau exportatori din afara UE
Ce trebuie să faceţi?

Trebuie să trimiteţi un dosar de înregis-trare la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), constând:
 • dintr-o parte comună elaborată şi prezentată, împreună cu alţi 
  producători sau importatori de aceeaşi substanţă, şi
 • parte individuală, care conţine informaţii specifice pentru 
  compania Dv. .