Ce substanţe trebuie înregistrate

Înţelegerea Regulamentului REACH

REACH este un regulament al Uniunii Europene, adoptat pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile pe care le pot prezenta produsele chimice, îmbunătăţind competitivitatea industriei chimice din UE. El promovează, de asemenea, metode alternative pentru evaluarea pericolelor substanţelor pentru a reduce numărul testelor pe animale.

În principiu, REACH se aplică tuturor substanţelor chimice; nu doar celor folosite în procese industriale, ci şi în viaţa cotidiană, de exemplu în produse de curăţare, vopsele şi articole cum sunt cele de îmbrăcăminte, mobilier şi aparatură electrică. Prin urmare, regulamentul are un impact asupra majorităţii societăţilor din UE.

REACH obligă societăţile la prezentarea de dovezi. Pentru a se conforma acestei obligaţii, societăţile trebuie să identifice şi să administreze riscurile legate de substanţele pe care le produc şi/sau introduc pe piaţă în UE. Ele trebuie să demonstreze la ECHA Helsinki în ce fel se poate utiliza substanţa în condiţii de securitate şi trebuie să comunice utilizatorilor măsurile de administrare a riscurilor.

În cazul în care riscurile nu pot fi administrate, autorităţile pot restricţiona utilizarea substanţelor în diferite moduri. Pe termen lung, substanţele cele mai periculoase trebuie înlocuite cu altele mai puţin periculoase.

REACH este acronimul termenilor (în limba engleză) înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. El a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

1 substanță / 1 înregistrare REACH

Înregistrarea se bazează pe principiul „o substanță, o înregistrare”. Aceasta înseamnă că producătorii și importatorii aceleiași substanțe au obligația de a-și transmite dosarele de înregistrare în comun.

Înregistrarea REACH

Firmele au responsabilitatea de a aduna informații despre proprietățile și utilizările substanțelor pe care le produc sau le importă în cantități mai mari de o tonă pe an. Ele trebuie, de asemenea, să evalueze pericolele și eventualele riscuri pe care le prezintă substanța.

Aceste informații sunt transmise online la ECHA cu ajutorul dosarului de înregistrare REACH, care conține informații despre pericole și, acolo unde este relevant, o evaluare a eventualelor riscuri pe care le implică utilizarea substanței și modul în care trebuie controlate aceste riscuri.

Înregistrarea se face pentru substanțe ca atare, substanțe în amestecuri și, în anumite cazuri, substanțe în articole. Substanțele chimice care sunt deja reglementate prin alte acte legislative, cum ar fi medicamentele sau substanțele radioactive, sunt exceptate parțial sau integral de la cerințele REACH.

Înregistrarea se bazează pe principiul „o substanță, o înregistrare". Acest lucru înseamnă că întreprinderile care produc sau importă aceeași substanță au obligația de a-și transmite înregistrarea în comun. Informațiile analitice și spectrale prezentate trebuie să fie coerente și suficiente pentru a permite confirmarea identității substanței.

Pentru înregistrarea substanței se percepe de obicei o taxă.

Pentru înregistrarea substanţei Dvs.