CLP - Revizuiți clasificarea și etichetarea amestecurilor Dvs!

De la 1 iunie 2015, Regulamentul despre clasificare, etichetare și ambalare (CLP) va fi singura normă juridică în domeniul clasificării și etichetării atât a substanțelor cât și al amestecurilor. CLP obligă companiile să clasifice, să eticheteze și să ambaleze produse chimice periculoase în mod corespunzător înainte de introducerea acestora pe piață.

Clasificarea și etichetarea produselor chimice periculoase se bazează pe Sistemul armonizat global, convenit în cadrul ONU. Scopul său este de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului, precum și libera circulație a substanțelor, amestecurilor și articolelor.

Obligațiile prevăzute de regulamentul CLP sunt similare cu legislația anterioară UE. Totuși, există unele diferențe importante.

Un număr enorm de produse trebuie să fie re-etichetate și etichetate pentru a se conforma cu normele CLP, inclusiv articole de consum: cum ar fi vopsele sau detergenți, precum și amestecuri industriale.

Cunoașteți-vă obligațiile CLP și puneți-le în aplicare!

Pentru a (re) clasifica și eticheta amestecurile dumneavoastră, puteți:

  • Folosiți informațiile furnizate de furnizorul dumneavoastră în fișa cu date de securitate (SDS);
  • Verificați baza de date al ECHA despre clasificare și etichetare pentru a afla cum alții au clasificat și marcat substanțele relevante;
  • Profitați de clasificarea armonizat și etichetarea pentru produsele chimice periculoase existente pe piața UE;
  • Folosiți clasificarea și informațiile de etichetare de la furnizorii dumneavoastră dacă reumpleți, reambalați sau reimportați substanțe chimice periculoase în UE, chiar și fără a schimba compoziția lor.