Etapele înregistrării

Sunteţi importator de substanţă:

 • Dacă importaţi direct în Uniunea Europeană, respectiv sunteţi prima entitate cu sediul în UE care primeşte substanţa respectivă, aveţi obligaţia să vă înregistraţi REACH
 • Dacă sunteţi importator în UE, dar marfa este transportată din afara UE de o altă firmă cu sediul în UE, şi acesta vă va preda marfa dintr-un depozit de pe teritoriul UE, atunci transportatorul este obligat să vă predea certificatul de înregistrare REACH.
 • Dacă marfa este adusă în România din alte ţări ale UE, nu se consideră import, ci comerţ intracomunitar. În astfel de caz, furnizorul din UE are obligaţia să vă înmâneze certificatul de înregistrare REACH. Obligaţia înregistrării REACH îi poate reveni furnizorului sau producătorului / importatorului.

Sunteţi producător de substanţă:

 • Materia primă prelucrată de firma Dv. îşi schimbă caracteristicile (ex. din minereu de fier produceţi oţel, din calcar produceţi var, rafinarea petrolului şi producţia de GPL, produceţi detergenţi, uleiuri, acizi, baze etc.) aveţi obligaţia înregistrării REACH
 • Prelucraţi deşeuri (ex. prelucraţi deşeuri metalice şi produceţi fontă, aliaje de cupru, aluminiu etc.) şi nu deţineţi certificatul de înregistrare a materialului din care a fost făcut produsul care a devenit deşeu, aveţi obligaţia să vă înregistraţi REACH

Sunteţi producător sau importator de amestecuri de substanţe:

 • Amestecurile de substanţă (vopsele, detergenţi, etc.) nu se înregistrează.
 • Aveţi obligaţia înregistrării REACH a componenţilor amestecurilor, substanţelor active ale amestecurilor, nu şi impurităţilor, aditivilor sau apei.

Sunteţi importator sau producător de polimeri:

 • Polimerii nu se înregistrează REACH.
 • În schimb se înregistrează monomerii polimerilor De exemplu, dacă importaţi sau produceţi granule de:
  • poliamidă, veţi înregistra REACH amida sub denumirea 2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide (CAS 76199-85-4),
  • polipropilenă, veţi înregistra REACH Propene (CAS 115-07-1),
  • polietilenă, şi veţi înregistra REACH Ethylene (CAS 74-85-1).

Fabricaţi sau importaţi articole:

 • Dacă sunteţi fabricant sau importator de articole, va trebui sa transmiteţi ECHA o cerere de înregistrare pentru orice substanţă conţinută în articolul respectiv, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  • Substanţa este prezentă în articol în cantităţi mai mari decât 1 tonă/an pe fabricant sau pe importator;
  • Substanţa este destinată să fie emisă în condiţii de utilizare normale (ex. deodoranţii auto) sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil;
  • Substanţa nu a fost deja înregistrată pentru utilizarea respectivă
 • Dacă sunteţi fabricant sau importator al unui articol conţinând o substanţă clasificată ca CMR (Carginogenic, Mutagenic şi toxic for Reproduction) (categoria 1 sau 2), PBT (Persistent, Bioaccumulative, Toxic) sau vPvB (very-Persistent and very-BioAccumulative), sau o substanţă ce creează un motiv echivalent de îngrijorare şi care a fost inclusă pe lista de substanţe candidate, va trebui să notificaţi ECHA dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii - art.7 (2) - cu excepţia cazului când expunerea la substanţa respectivă a oamenilor şi mediului poate fi exclusă în condiţii de utilizare normale sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil:
  • Substanţa este prezentă în articol în cantităţi mai mari decât 1 tonă/an pe fabricant sau pe importator;
  • Substanţa este prezentă în articol în concentraţie mai mare de 0,1% din greutate;
  • Substanţa nu a fost deja înregistrată pentru utilizarea respectivă;
  • Informaţiile care se notifică ECHA includ următoarele:
   • Identitatea fabricantului / importatorului;
   • Numărul de înregistrare;
   • Identitatea substanţei;
   • Clasificarea substanţei;
   • O scurtă descriere a utilizărilor articolului;
   • Intervalul cantitativ.
  • Ulterior notificării, ECHA vă va putea cere să îi transmiteţi o cerere de înregistrare pentru substanţa din articol, dar nu vi se va cere acest lucru dacă substanţa din articol a fost deja înregistrată pentru acea utilizare.