CLP Etichetare

Pictograme CLP

O pictogramă de pericol este o imagine de pe o etichetă, care cuprinde un simbol de avertizare și culori specifice, menite să ofere informații cu privire la efectele negative pe care le poate avea o anumită substanță sau un amestec asupra sănătății noastre sau asupra mediului. Regulamentul CLP a introdus în Uniunea Europeană un nou sistem de clasificare și etichetare a substanțelor chimice periculoase. De asemenea, pictogramele s-au schimbat și sunt conforme cu Sistemul global armonizat al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Faceți clic pe pictograme pentru o descriere relevantă